Burn-out klachten

De term burn-out staat voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer vinden voor de bezigheden op het werk en ook privé. Een burn-out uit zich in uiteenlopende lichamelijke klachten zoals chronische vermoeidheid, hoofdpijn, maag- en darmklachten en/of hartkloppingen.

Daarnaast zijn er veel voorkomende psychische symptomen zoals gespannenheid, slechte concentratie, prikkelbaarheid, gedeprimeerdheid en een gevoel van tekort schieten.

 

Oorzaak

Vooralsnog lijkt Burn-out te ontstaan door langdurig overmatige werkdruk en stress. Perfectionisten behoren tot de risicogroepen.

 

Stress

Het is lastig om stress duidelijk te definiëren. Vast staat dat vooral de negatieve spanningen een gevaar vormen voor de gezondheid. Mensen verschillen in de manier waarop ze op stress reageren. Bij sommigen wordt één functie, bv. de bloeddruk, actiever, terwijl bij anderen alles normaal blijft. Het lichaam kan overprikkeld raken waardoor één of meer functies blijvend overactief worden. Dit kan resulteren in schade aan de lichaamsweefsels. Psychische, fysiologische en chemische veranderingen kunnen het gevolg zijn van stress. Het immuunsysteem verzwakt, waardoor het lichaam gevoelig is voor ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën, die zich niet direct zichtbaar in klachten manifesteren. In combinatie met overmatige werkdruk ontstaat overbelasting van het lichaam en dit kan leiden tot een Burn-out.

Behandeling

Back on Track is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van medewerkers met o.a. Burn-out klachten. Om inzicht te krijgen in de achterliggende problematiek van de klachten maken wij gebruik van de biofeedback-methode waarmee we de fysiologische, de emotionele en de andere lichamelijke problematiek in kaart kunnen brengen en behandelen. Daarnaast begeleiden we de medewerkers op het gebied van voeding en beweging.

 

Biofeedback en Bio resonantie

Biofeedback

Biofeedback is een methode waarbij met speciale apparatuur de resonantie van het lichaam wordt gemeten op de aangeboden informatie. Die informatie kan gaan over de organen, emoties als angsten, paniek en depressie, maar ook over de aanwezigheid van virussen en bacteriën en allergieën. Deze lichaamssignalen worden weergegeven op een computerscherm. U krijgt een continu beeld van wat er in uw lichaam gebeurt en leert lichamelijke klachten die bijvoorbeeld voortkomen uit stress herkennen.

Door middel van ademhalings- en ontspanningsoefeningen leert u uw lichaamssignalen te controleren. Zo krijgt de stress niet de overhand en kunnen lichamelijke klachten verdwijnen.

 

Bio resonantie

Bio resonantie werkt volgens het Biofeedback principe, waarbij ervan wordt uitgegaan dat ieder orgaan en cel een eigen trillingsfrequentie hebben. Einstein zei het al: alles is trilling. Bio resonantie therapie is een technologisch geavanceerde behandelingsmethode, die met speciale apparatuur de lichaamseigen trillingsfrequenties meet, analyseert en vervolgens weer naar u terugkoppelt. Ze geeft heel nauwkeurig aan waar en welke ondersteuning nodig is.

 

Back-on-Track maakt voor haar behandelingen gebruik van de INDIGO Quantum Biofeedback en de PER 2000.

INDIGO Quantum Biofeedback is een uiterst compleet en veelzijdig biofeedback systeem dat het lichaam met een snelheid van 220.000 trillingen per seconde driedimensionaal meet. De INDIGO maakt een brede, computergestuurde analyse van verstoringen in uw lichaam en hun onderlinge relaties, en kan die ook meteen behandelen. Het herstelt het immuunsysteem zodat uw energie niveau toeneemt. U bent met de INDIGO verbonden via een hoofdband en pols- en enkelbanden, die elektromagnetische signalen naar het lichaam sturen. De behandeling is volledig pijnloos.

De INDIGO is een unieke aanvulling op medische behandelingen, met de nadruk op complementair en niet vervangend.

 

PER 2000

De werking van de PER 2000 is gebaseerd op het principe van elektromagnetische pulsen op celniveau. De cel wordt geactiveerd om de cel spanning te herstellen, waardoor de cel-communicatie weer optimaal kan plaatsvinden. Door het herstel van de cel spanning herstelt de energie van de weefsels zich en kunnen de cellen beter ontgiften. Naast beweging, voldoende rust en goede voeding is de PER 2000 een waardevolle manier om de lichaamsenergie te helpen herstellen.

 

Contact Back-on-Track

De  High Tech Scanapparatuur  meet waar het lichaam stressreacties vertoont en wat hieraan ten grondslag ligt.

Home | Burn-out & werk | Burn-out behandelen | Contact

Disclaimer