Disclaimer

www.back-on-track.nl is een website van Back-on-Track B.V. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de B.V. Back-on-Track B.V. besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Back-on-track B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op haar website. Het is mogelijk dat via de internetsite van Back-on-Track B.V. toegang wordt geboden tot internetsite en/of informatie- bronnen die door derden worden onderhouden. Back-on-Track B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

 

Privacy

Back-on-Track B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van haar website. Back-on-Track B.V. is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of andere persoonlijke informatie hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan onze websites wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en wordt nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en wordt daarna vernietigd.

 

Copyright

Back-on-Track B.V. behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de sites van Back-on-Track B.V. mag zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Back-on-Track B.V. openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

 

Regelgeving

Via deze website wordt soms toegang verleend tot de teksten van aankondigingen, reclamemateriaal en flyers. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten op deze website geen bindend karakter heeft.

Back-on-Track B.V. behoudt het recht om onderwerpen, programma’s en sprekers/trainers aan te passen of te verwijderen zonder aankondiging.

 

Aansprakelijkheid

Back-on-Track B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

De resultaten van de toegang tot deze site en de resultaten van het gebruik van de informatie gevonden op deze site komen uitsluitend voor rekening en behoren tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie die op deze server wordt aangeboden is een intentieverklaring.

 

Back-on-Track B.V. spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld en vermeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten heeft, dan kunt u e-mailen naar: info@back-on-track.nu

 

 

Home | Burn-out & werk | Burn-out behandelen | Contact

Disclaimer