Fysiek weer in balans!

Heeft u aanhoudende klachten waar uw huisarts, specialist, fysiotherapeut et cetera, geen oplossing voor heeft? Kom dan praten met Back on track. Het is belangrijk dat u eerst uw arts heeft geraadpleegd voor uw klachten! De behandelmethodiek van Back on track heeft in 90% van de gevallen bij ondefinieerbare klachten een succesvol resultaat en bestaat uit: – een intakegesprek, dat informatie verschaft over uw klachten, – een bodyscan, die informatie geeft over de staat van uw gezondheid, – een behandelplan.

Back-on-Track maakt voor haar bodyscan en behandeling gebruik van bio-resonantie therapie, eventueel aangevuld met acupressuur. Daarnaast adviseren wij om, waar nodig, de tekorten aan vitaminen en mineralen aan te vullen en geven we voedings- en bewegingsadviezen.

Kernwaarden

Eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen, samenwerken, duurzaamheid, coherentie.

Gezondheid

WHO Gezondheid

Is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte.

Positieve gezondheid, Machteld Huber

Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Integrative Medicine (IM)

Een moderne visie op gezondheidszorg, die ervan uitgaat dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarbij reguliere en complementaire zorg elkaar aanvullen, 1+1=3.

Gezondheidsscan

Ook als je geen (chronische) klachten hebt is het aan te bevelen één of twee keer per jaar te controleren hoe je er fysiek voor staat. Een gesprek aan de hand van een van te voren ingevuld anamnese formulier en een bodyscan met de Eductor geeft aan hoe het staat met het functioneren van alle organen en systemen in jouw lichaam. Bij ongeregeldheden kan er preventief actie worden ondernomen.
Voorkomen is beter dan genezen!

Missie en Visie

Back on track gelooft in het realiseren van duurzame vitaliteit van mensen zowel in hun privéleven als in de werkomgeving door het integreren van klassieke behandelwijzen met nieuwe inzichten in scan en behandelapparatuur.

Nieuwe meettechnieken brengen gezondheidsrisico’s steeds beter in kaart. De methode van Back on track zal verstoorde organische, fysiologische, hormonale energetische processen bij mensen voortdurend verbeteren en zo het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren. Door toepassing van deze methodiek zal de gezondheidswinst van mens en organisatie groeien.